§1                 Oprydning

F      Alle opstaldere er forpligtiget til at rydde op efter sig selv og deres hest(e) og evt. gæster (herunder hunde).

F      Strigleplads og boks anvendt i forbindelse med håndtering af hesten efterlades i rengjort stand.

F      Lånebokse skal efter brug rengøres for afføring, wrap mv. Ved behov strøs med lidt spåner.

F      Fjern klatter som din hest har efterladt på ridebanen. 

F      Opstalder, er forpligtiget til at rydde op efter beslagsmed til den/de pågældende hest/e. Husk, at feje og fjerne gamle sko (bed din smed tage dem med).

F      Anvend containeren ved løsdriften til mødding, smid ikke affald, selvbindergarn eller andet uforgængeligt i containeren.

F      Affald smides i affaldscontaineren (ved stalden).

F      Skovle river og andet værktøj, skal efterlades på deres plads.

 

§2                 Kaffestuen

F      Kaffestuen er fælles for os alle, efterlad den som du gerne selv vil modtage den.

F      Vask op efter dig selv og fjern dine efterladenskaber.

F      Efterlad kaffestuen og toilet med lukket døre, især i vinter halvåret.

F      Har du brug for at varme dig og skruer op for varmen så husk at skrue ned før du går.

F      Rytterstuen er ikke til at opbevaring og tørring af tøj.

F      Tøm også termokander og kaffemaskine efter brug.

F      Tøm skraldespanden ved kaffestuen, da kattene ellers går i den.

F      Pantflasker og dåser fra ”kiosken” sættes på plads efter brug. Flasker i kasser i kaffestuen og dåser pose/kasse dertil ved skraldespand.

F      Vinflasker, dåser mv. kan efterlades ved skraldespanden så de kan afleveres til genbrug. Det foretrækkes dog, at du tager dine egne tomme flasker mv. med dig.

 

§3                 Parkering

F      Al parkering på gårdpladsen frabedes, der parkeres langs med hegnet til vallakløsdriften.

F      Parker kun foran den store port, når du har aften fodervagt. Der køres jævnligt med traktoren i dette område, og bilen vil let holde i vejen.

F      Parker med hestetrailer på parkeringspladsen, evt. nede ved wrapballerne.

 

§4                 Generelt     

F      Ryd altid op efter dig sig og fej efter dig så Søtoftegård fremstår ren og ryddelig.

F      Det er kun bokse der står ledige der kan lånes (faste bokse respekteres).

F      Alt foder skal opbevares i tønder eller spande med fast låg og i den lille stald.

F      Der er dækken tørreplads i den lille stald. Tørre dækkener tages ned og ligges på plads.

F      Hold dørene til stalden lukket ved frost og blæst. Rørene er meget frost følsomme.

F      Hunde er velkomne men skal føres i snor.

F      Rygere er velkomne, men al rygning foregår udendørs og cigaretskodder samles op.

F      Løse heste på fælles arealerne frabedes (undtagen når boksheste lukkes til/fra stald).

F      Der er 1 plads pr. hest i sadelrummet, så saml dine ting sammen og ryd op.

 

Husk vores vision er reel orden, også mellem os selv og hinanden, tal pænt også til børn og respekter forskelligheder, så Søtoftegård er et rart sted at være for alle.